การประชุมคณะกรรมการบริหารงานอำเภอองครักษ์

วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์เป็นตัวแทนในการดำเนินงานจัดการประชุมคณะกรรมาการบริหารงานอำเภอองครักษ์ โดยได้รับเกียรติจากนายอำเภอองครักษ์เป็นประธาน ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2558

Loading