การแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2557

วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ จัดการแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2557

ระหว่างวันที่ 23 – 24 ธันวาคม 2557 ณ สนามกีฬาวิทยาลัยการอาชีพองครักษ์

วันที่ 23 ธันวาคม 2557

วันที่ 24 ธันวาคม 2557

Loading