กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวามหาราช

นายเพชรโยธิน ราษฎร์เจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ นำทีมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ครู เจ้าหน้าที่ และบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ เข้าร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ณ ที่ว่าการอำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ในวันที่ 5 ธันวาคม 2558

Loading