กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุครบ 83 พรรษา  12 สิงหา มหาราชินี เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558 ณ วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์

Loading