กิจกรรมวันไหว้ครู

วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ กำหนดจัดกิจกรรมโครงการวันไหว้ครูและวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.ห้องประชุม ๑ วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์

Loading