กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2557

วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2557

ระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2558 ณ วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์

Loading