กิจกรรมกีฬาสีภายในวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์  จัดกิจกรรมโครงการกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙  ระหว่างวันที่ ๒๘-๒๙  ธันวาคม  ๒๕๕๘  ณ วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์

Loading