ข่าวประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์
เชิญชวนนักเรียน นักศึกษา ทุกแผนกวิชา
เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างประชาธิปไตยในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00-16.00 น.
ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพองครักษ์

สร้างประชาธิปไตยในสถานศึกษา 61

Loading