ข่าวประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์
เชิญชวน คณะครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP
วันที่ 4 กันยายน 2561
ณ วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ จังหวัดนครนายก

ผลิตภัณฑ์ OTOP

Loading