ข่าวประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์
เชิญชวนนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์
เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงาน แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560
ณ ร้าน นครนายกอิเล็กทรอนิกส์

ศึกษาดูงานแผนกไฟฟ้ากำลัง

Loading