ข่าวประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์

ข่าวประชาสัมพันธื วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์
วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ ชมรมวิชาชีพไฟฟ้ากำลัง จัดโครงการไฟฟ้าอาสาทำดี ผู้ที่สนใจเข้าร่วมชมรมฯ สามารถติดต่อได้ที่แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง47396461_209480806518122_1521413764274978816_n

Loading