ข่าวประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์

เปิดให้บริการธุรกิจไฟฟ้าล้างแอร์ ล้างแอร์ ,ซ่อมแอร์,เติมน้ำยาแอร์ ให้กับนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจ ติดต่อได้ที่วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์

ไฟฟ้า แผ่นพับ

Loading