ข่าวประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์

เชิญชวน นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการสร้างจิตสำนึกในการเป็นผู้ประกอบการและเขียนแผนธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2561

ในวันที่ 31 สิงหาคม 2561

ณ ห้องประชุม 1 วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์

โครงการจัดองค์ความรู้สร้างผู้ประกอบการใหม่ 61

Loading