ข่าวประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์

เชิญชวน คณะครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 – 10 มีนาคม 2562 ณ วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ จังหวัดนครนายกผลิตภัณฑ์ OTOP 62

Loading