ข่าวประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์

นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ เข้าร่วมโครงการวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (วันแม่แห่งชาติ) วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00-12.00 น. ณ วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์วันแม่แห่งชาติ62

Loading