ข่าวประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์

นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ เข้าร่วมโครงการภาษาอังกฤษวันละคำ (A Word A Day) วันที่ 1-31 สิงหาคม 2562 เวลา 07.50-08.10 น. ณ วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์โครงการส่งเสริมทักษะด้านภาษา E 62

Loading