ข่าวประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์

นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ ระดับชั้นปวช.1 และ ปวส.1 ทุกสาขาวิชา เข้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม สถานศึกษาธรรมาภิบาล ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพองครักษ์อบรมคุณธรรม 62

Loading