ข่าวประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์

วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ จัดทำศูนย์บ่มเพาะในสถานศึกษา โดยดำเนินแผนธุรกิจในสถานศึกษา จำนวน 4 แผนธุรกิจ ประกอบด้วย >>>1.แผนธุรกิจสกรีนของที่ระลึก >>>2.แผนธุรกิจกระยาสารท >>>3.แผนธุรกิจเฉาป่ะล่ะ >>>4.แผนธุรกิจมุ้งลวด เหล็กดัด เซอร์วิส ให้กับนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์แผนธุรกิจทั้ง4แผน

Loading