ข่าวประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์

เปิดให้บริการธุรกิจ ทาโก๊ะยากิ ซึ่งเป็นขนม รสชาติอร่อย หวาน มัน ทานเป็นของว่างได้เป็นอย่างดี

ให้กับนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจ ติดต่อได้ที่วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ธุรกิจ ทาโกะยากิ

Loading