ข่าวประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์

ผู้สำเร็จการศึกษา ผ่านการเป็นผู้ประกอบการ และได้เป็นเจ้าของธุรกิจ ร้าน “ชามั๊ย”เจ้าของธุรกิจ 64

Loading