ข่าวประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์

วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ จัดทำศูนย์บ่มเพาะในสถานศึกษา

โดยดำเนินแผนธุรกิจในสถานศึกษา จำนวน 5 แผนธุรกิจ ให้กับนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจ สามารถติดต่อได้ที่วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์

Loading