ข่าวประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์

เชิญชวน นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพครูและผู้เรียนด้านการเขียนแผนธุรกิจ

ประจำปีการศึกษา 2566
ในวันพฤหัสบดี ที่ 17 สิงหาคม 2566 เวลา 09:00-16.00น. ณ ห้องประชุม 1 วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์

Loading