ข่าวประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์

ข่าวประชาสัมพันธื วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์

ขอให้นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ นักเรียน นักศึกษาทุกระดับชั้น ทุกแผนกวิชา เข้าร่วมโครงการค่ายภาษาอังกฤษ English Camp ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 14 กันยายน 2561 เวลา 08.00-16.00 น.

ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพองครักษ์

English Camp 61

Loading