งานวิจัยครู ประจำปีการศึกษา 2/2556

การกระตุ้นความกระตือรือร้นและการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนของนักเรียนวิชามารยาทและการสมาคม รหัสวิชา 2201 – 1019

รายงานวิจัยการสร้างใบงาน เรื่อง การเริ่มต้นการเชื่อม วิชางานเชื่อมโลหะและโลหะแผ่นเบื้องต้น

พัฒนานักเรียนด้วยกิจกรรม

การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ชั้นกลุ่ม ชย.2/1

การแก้ไขปัญหาการใช้เครื่องมือวัด (เวอร์เนียรคาลิปเปอร์) ในวิชางานวัดละเอียดช่างยนต์ ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.2

การใช้รางวัลเพื่อส่งเสริมเจตคติต่อวิชา การเงินส่วนบุคคล ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อสื่อการสอนโปรแกรม Microsoft Power Point วิชาเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 1 รหัสวิชา 2104 – 2110 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์

การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้ชุดฝึกอยา่งถูกวิธี

การศึกษาความสามารถในการเคาะแป้นพิมพ์ดีดโดย การพัฒนาจิตใจ ของนักเรียน ปวช.1 แผนกพณิชยการ ภาคเรียนที่ 2/2556 วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์

การปรับพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียนและส่งงานของนักศึกษา ปวช.3 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

การแก้ปัญหาเรื่องการขาดทักษะในการต่อวงจรภายในสปลิทเฟสมอเตอร์ และมอเตอร์ไฟฟ้าสามเฟสของนักศึกษาชั้น ปวช.3 แผนกช่างไฟฟ้า โดยใช้ชุดฝึกทดลองต่อวงจรภายในสปลิทเฟสมอเตอร์ และมอเตอร์ไฟฟ้าสามเฟส

Loading

36 thoughts on “งานวิจัยครู ประจำปีการศึกษา 2/2556

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *