งานแถลงข่าวการจัดงาน “เทิดไท้พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน” สัปดาห์ของขวัญผลิตภัณฑ์อาชีวศึกษา : Gift Festival 2014

นายเพชรโยธิน ราษฎร์เจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ และนางรัตนาภรณ์ แสงกุล รองผู้อำนวยการฯ นำทีมคณะครู และเจ้าหน้าที่

ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน “เทิดไท้พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน” สัปดาห์ของขวัญผลิตภัณฑ์อาชีวศึกษา : Gift Festival 2014

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 ณ บริเวณสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Loading