ประกาศยกเลิกการสอบราคาจ้าง

ประกาศยกเลิกการสอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยบริเวรวิทยาลัยการอาขีพองครักษ์

Loading