ประกาศวิทยาลัยการอาชีพองครักษ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องเชื่อมเสมือนจริงแบบสามมิติชนิดมีจอแสดงผลในตัวขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐ นิ้ว พร้อมเครื่องเชื่อมไฟฟ้า

Loading