ประกาศวิทยาลัยการอาชีพองครักษ์

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ เรื่อง จัดจ้างโครงการปรับปรุงทาสีตึกพาณิชยกรรมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

Loading