ประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์

กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (๒๖ มิถุนายน) ประจำปี ๒๕๖๐
คำขวัญ “ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด” ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ วันต่อต้านยาเสพติดโลก

ป้ายทำดีเพื่อพ่อ

Loading