ประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์

ประกาศแจ้ง บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ ระดับชั้นปวช.และปวส. ทุกแผนกวิชา เข้าร่วมโครงการวันภาษาไทยและสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 27 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพองครักษ์วันภาษาไทยและสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 63

Loading