ประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์

ประกาศแจ้งนักเรียน นักศึกษา ทุกแผนกวิชา เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างประชาธิปไตยในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00-16.00 น. ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพองครักษ์สร้างประชาธิปไตยในสถานศึกษา 63

Loading