ประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์

ประกาศแจ้งนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ นักเรียน นักศึกษาทุกระดับชั้น ทุกแผนกวิชา เข้าร่วมโครงการค่ายภาษาอังกฤษเรียนรู้กับเจ้าของภาษา English Camp ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 26-27 กันยายน 2563 เวลา 08.00-16.00 น. ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพองครักษ์English Camp 63

Loading