ประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์

ประกาศแจ้งนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ เข้าร่วมโครงการวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (วันแม่แห่งชาติ) วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 08.00-12.00 น. ณ วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์วันแม่แห่งชาติ63

Loading