ประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์

ประกาศแจ้งนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ เข้าร่วมโครงการกิจกรรมพัฒนาวิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ บ้านของเรา ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 21 กันยายน 2563 เวลา 14.00-16.00 น. ณ วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์พัฒนาวิทยาลัย63

Loading