ประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์

วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ เปิดให้บริการธุรกิจ เฉาป่ะล่ะ ซึ่งเป็นเครื่องดื่ม รสชาติอร่อย หวาน มัน ดื่มได้ตลอดเวลา เป็นอาหารว่างได้เป็นอย่างดี ให้กับนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจ ติดต่อได้ที่วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ธุรกิจ เฉาป่ะล่ะ

Loading