ประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์

วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ เปิดให้บริการธุรกิจ ฮ๊อย ย๊ะ ทาโกะยากิ ซึ่งเป็นขนม

รสชาติอร่อย หวาน มัน ทานเป็นของว่างได้เป็นอย่างดี ให้กับนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจ

ติดต่อได้ที่วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์

ธุรกิจ ฮ๊อย ย๊ะ ทาโกะยากิ

Loading