ประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์

วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์

เปิดให้บริการธุรกิจ เครปกระเทย ซึ่งเป็นขนม

รสชาติอร่อย หวาน มัน ทานเป็นของว่างได้เป็นอย่างดี

ให้กับนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจ

ติดต่อได้ที่วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ธุรกิจ เครปกระเทย

Loading