ประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์

วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ เปิดให้บริการธุรกิจ Screen Shop
รับสกรีนแก้ว สกรีนเสี้อ และสกรีนของที่ระลึกต่างๆ ให้กับนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจแล้ว ติดต่อได้ที่วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์สกรีน

Loading