ประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์

เชิญชวนบุคลากร และนักเรียน นักศึกษา ทุกแผนกวิชา เข้าร่วมโครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. ณ วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์

English Camp 59

Loading