ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 ณ วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ เพื่อเป็นการพบปะ พูดคุย แนะรับคำแนะนำจากคณะกรรมการทุกท่าน ให้สามารถกำหนดทิศทางของวิทยาลัยฯ ในทิศทางที่เหมาะสม

Loading