พิธีปัจฉิมนิเทศ และมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2558

วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์จัดพิธีปัจฉิมนิเทศ และมอบประกาศนียบัตร ประจำปี 2558 โดยได้รับเกียรติจากนายธานี สินประสงค์

นายอำเภอองครักษ์ เป็นประธานในพิธี ตลอดจนตัวแทนศิษย์เก่า ร่วมเสวนาในความรู้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาทุกท่าน

 ในวันที่ 17 มีนาคม 2558 ณ วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์

Loading