พิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2557

วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2557

โดยได้รับเกียรติจาก นายอำเภอองครักษ์ เป็นประธานในพิธี

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2558 ณ วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์

Loading