พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ และ รอยัลฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา

ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558  ณ รอยัลฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครนายก

Loading