พิธีเตรียมลูกเสือวิสามัญ

วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ ดำเนินการจัดพิธีเตรียมลูกเสือวิสามัญ ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2558 ณ วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์

Loading