พิธีเปิดโครงการ Fix it center ณ อบต.ทรายมูล

วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูลดำเนินการจัดพิธีเปิดโครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center ประจำปีงบประมาณ 2558 โดยได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอองครักษ์เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

Loading