พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558

วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ ดำเนินการจัดโครงการกิจกรรมพิธีไหว้ครู และวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยฯ ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม ในการแสดงความเคารพและระลึกถึงพระคุณของครู  เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2558

ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพองครักษ์

Loading