มหกรรมอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ นายเพชรโยธิน ราษฎร์เจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน นักศึกษาสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ได้รับโล่ห์รางวัลจากผลการประเมิน องค์การมาตรฐานดีเด่น ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก “รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์” จากท่านดร.สุเทพ  ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในงาน “มหกรรมอาชีวศึกษา” งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๒๘ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ถึงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง จังหวัดระยอง

%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%a1

Loading