มอบเกียรติบัตร โครงการ To Be Number One

นายเพชรโยธิน ราษฎร์เจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน นักศึกษา ที่เป็นตัวแทนวิทยาลัยฯ ในการประกวดนำเสนอผลงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา – อุดมศึกษา ระดับจังหวัด และ ประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE NAKHONNAYOK CHAMPIONSHIP 2014 รุ่น Teenage เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมจันทรารีสอร์ท จังหวัดนครนายก

Loading