รับการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

เมื่อวันพุธที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ นายเพชรโยธิน ราษฎร์เจริญ ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ จังหวัดนครนายก ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาของสถานศึกษา ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ระดับ ๔ ดาว ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ๑ วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ จังหวัดนครนายก

Loading