รับมอบเกียรติบัตรสมาชิกชมรม To Be Number One

วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์เข้าร่วมประชุมจังหวัดนครนายก ประจำเดือนเมษายน 2558 และเข้ารับมอบเกีตยรติบัตรสมาชิกชมรม To Be Number One เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 ณ ห้องขุนด่าน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครนายก

Loading